Noć pada na Kosovo : Milena Noković

Noć pada na Kosovo : Milena Noković
Milena Noković(autor)

Zorica Stanimirović(prevod)

Izdavač: Naš dom

Na samoj granici hrišćanskog sveta, pred kraj XIV veka, Srbija je moćno, razvijeno i srećno carstvo. Njeno bogatstvo silovito privlači Turke, osvajače iz Azije, koji su već zavladali Vizantijom i pali pod uticaj orobljene vizantijeske civilizacije. Prefinjena kultura Muratove svite, međutim, ne ublažava tusrku osvajačku svirepost niti olakšava sudbinu potčinjenih naroda.
U iščekivanju konačnog sudara, sa obe strane se sukobljavaju i bukte mržnja i ljubav, oličenja patnje i hrabrosti. Javljaju se uzvišeni ženski likovi. Priprema se sudbonosni rat.


2001; ćirilica; 23 cm; 203 str.; 86-7268-018-9;