Nezaštićeni svedok : Slobodan Simić

Nezaštićeni svedok : Slobodan Simić
Slobodan Simić(autor)
Izdavač: Agora

Iako se kritičari još uvek sasvim ne slažu o tome da li su priče Slobodana Simića ono što bi Radoje Domanović video u našem vremenu, ili Efraim Kišon u našem prostroru, ove priče će čitaoca sasvim sigurno i nasmejati i zabrinuti, naterati ga da postavi pitanje – da li smo to zaista mi, i da nam se zbiva to što nam se zbiva? Ili smo, ustvari, još gori?
» Slobodan Simić je Domanović naših dana.«
Aleksandar Balja

k
“Posebno treba istaći njegovo umeće, retko i kod pisaca nekog drugog žanra, da zahvati u neposrednu aktuelnu građu tekućih političkih zbivanja i da je uobliči u odgovarajuću književnu celinu, bez ikakve štete po umetnički nivo literarnog kazivanja.”
Nikola Milošević
“Ismejavanje pripada humoru, ali je za jedan stepen manje vredno. A duhovitost i oštroumlje idu zajedno. Ako ih nema u ljudskom srcu, onda ih nema ni u razumu. Simiću je stalo i da kritikuje i da osudi i da ismeje.”
Ratko Božović
“Verovatno nas neke od najboljih Simićevih priča neće samo zasmejatn i razonoditi već, naprotav, one će nas i prodrmati, osvestiti, uozbiljiti, pa i duboko zabrinuti.”
Žarko Trebješanin


2006; Broširani povez; latinica; 20 cm; 140 str.; 86-84599-40-3;