Nevini i krivci : na tragu mita i istorije : Maro Duka

Nevini i krivci : na tragu mita i istorije : Maro Duka
na tragu mita i istorije

Maro Duka(autor)

Gaga Rosić(prevod)

Izdavač: Narodna knjiga – Alfa
Naslov originala: Athooi kai phtaichtes / Maro Doyka

Ovogodišnja dobitnica nagrade Fondacije Balkanika Maro Duka prati naislan odlazak turskih porodica (većinom poturčenih Grka) sa Krita. Sa emotivno ispripovedanom istorijskom pričom prepliće se savremena krvava porodična hronika, a sve je prožeto gorkom slikom grčke a time i evropske sadašnjosti. Romanom dominira i daje mu izuzetnu energiju razvijena mreža složenih odnosa među živo okarakterisanim likovima čiji se živo okarakterisanim likovima čiji se život proteže kroz tri veka.


2006; latinica; 20 cm; 530 str.; 86-331-2080-1;