Naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma sa osnovama konceptualizacije naučnog istraživanja : Bojan Ševo, Dragan Tančić

Naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma sa osnovama konceptualizacije naučnog istraživanja : Bojan Ševo, Dragan Tančić
Bojan Ševo, Dragan Tančić(autor)
Izdavač: Dragan Tančić – izdavač:Bojan Ševo – izdavač

Naucni pristup terorizmu, drzavnom terorizmu i zrtvama, sa primerima i konvencijama o teorizmu, naucnim projektom kako se ove pojave naucno istrazuju i sl.
Od posebnog znacaja je prikaz konceptualizacije naucnog istrazivanja sa etapama i fazama ovih pojava, kako se opazaju ove pojave i kako se one istrazuju. Ovim radom na veoma iscrpan i sistematizovan način su naučno istražena savremena naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma i osnove naučnog istraživanja terorizma i žrtava terorizma u savremenim društvenim, političkim i naučnim uslovima.
NJihove postavke imaju dva bitna svojstva. S jedne st

rane, prikazana su savremena naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma, sa osvrtom i na saznanja iz relativno bliže prošlosti, pri čemu su detaljno prikazane mnoge definicija terorizma i žrtava terorizma, a potom je data i politikološka definiciju terorizma, koja odgovara svim zahtevima i pravilima naučnog definisanja.
S druge strane, na koncizan i metodološki korektan način, prezentirana je mogućnost i potrebu primene konceptualizacije naučnih istraživanja u nauci o terorizmu, pri čemu je posebno značajna razrada modela naučnog istraživanja terorizma i žrtava terorizma.
Ova studija, čitaocima, studentima osnovnih i posdiplomskih studija fakulteta društvenih nauka, fakulteta bezbednosti i dr., umnogome će biti korisna i iz razloga što su autori prikazali i projekat o terorizmu ( na osnovu kog se može i praktično naučiti kako treba da se rade i po kojoj proceduri naučni projekti iz oblasti nauke o terorizmu) kao i jedan broj konvencija o terorizmu.


2007; 978-86-910047-0-5;