Hrvatske knjige

Najmračnija Engleska : Kristofer Houp


Kristofer Houp(autor)
Izdavač: Clio

Svet ne može postati pravedniji i bolji, bez obzira na to kako mu je ime: Južna Afrika ili Velika Britanija. Čovek će čoveku ostati stranac, pošto će uvek postojati ljudi iz čije lažne superiornosti izrastaju volja za moć i želja da vladaju drugim ljudima. Te svoje teze je Kristofer Houp na do sada najefikasniji i najduhovitiji način ovaplotio u romanu Najmračnija Engleska (Darkest England,1996). Ovim delom Kristofer Houp definitivno ugrađuje svoj opus u tradiciju engleskog romana, i to sa više dobrih argumenata. Osnovno pitanj

e koje postavlja pisac jeste ono isto koje su postavili, pre svih, Džozef Konrad i Danijel Defo: ko je taj koji više zaslužuje da se nazove čovekom ? plemeniti divljak ili civilizovani varvarin? U potpunoj inverziji civilizacije i varvarstva poništavaju se vrednosti i jednog i drugog. Pred takvom spoznajom, čoveku preostaje samo jedna reč: užas. Ista reč mogla bi da stoji kao epigraf Houpovog romana, ali njenu gorčinu autor neprestano razblažuje spasonosnim humorom. Bez njega, priča o putovanju čestitog i časnog predstavnika bušmanskog plemena u Englesku bila bi odveć tužna i mučna. Ovako, Dejvid Mungo Bui se dobroćudno čudi Englezima, dok čitaocu ostaju osmeh i, vrlo često, podsmeh.


1998; 312 str.;

Exit mobile version