Mreže intelektualne dijaspore i odnosi s javnošću : Intellectual Diaspora Networks and Public Relations : Jelena Cvijović

Mreže intelektualne dijaspore i odnosi s javnošću : Intellectual Diaspora Networks and Public Relations : Jelena Cvijović
Intellectual Diaspora Networks and Public Relations

Jelena Cvijović(autor)
Izdavač: Zadužbina Andrejević

U monografiji je dat istorijski pregled formiranja srpske dijaspore, pružen uvid u njenu sadašnju strukturu i analizirani su pojam i razvoj intelektualne dijaspore. Objašnjena je sve prisutnija potreba za umrežavanjem i organizovanim delovanjem pripadnika srpske intelektualne dijaspore i istaknut je značaj njihovog internog povezivanja i komuniciranja. Obrazložen je značaj internog komuniciranja u procesu umrežavanja pripadnika srpske intelektualne dijaspore. Autorka se obuhvatno i sistematično bavi savremenom temom koju čitaocima predstavlja na jasan, pregledan i interesantan način. Monografij

a pruža uvid u postojeću situaciju, predstavlja teorijsku bazu za buduće analize i iznosi mogućnosti unapređenja organizacije srpske dijaspore.


2013; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 157 str.; 978-86-525-0108-3;