Milan Konjović 1898-1993 (komplet 2 knjige) : Konjovic izbliza & Katalog radova : Irma Lang

Milan Konjović 1898-1993 (komplet 2 knjige) : Konjovic izbliza & Katalog radova : Irma Lang
Konjovic izbliza & Katalog radova

Irma Lang(autor)
Izdavač: Galerija Milan Konjović

Knjiga radova sadrži uz uvodni tekst, hronološki popis Konjovićevih slika Catalogue Raisonne, sa navedenim osnovnim podacima za svaki rad (oko 3000 dela), dokumentovano je sa crno-belim reprodukcijama manjeg formata, što čini posebnu celinu, drugi deo monografije. Ovo je od velike koristi za sto potpunije definisanje grandioznog opusa i zaštitu dela od zloupotrebe.
Knjiga "Konjović izbliza" sadrzi monografski tekst sa predgovorom autora, recenzije dr.Jerka Denegrija, Bele Durancija i Save Stepanova, naših istaknutih istoričara umetnosti, prevod integralnog teksta na engleski jezik. Štampa j

e u boji, a u tekstu se pojavljuju i kolor reprodukcije, s tim da postoji i poseban blok oko 100 kolor reprodukcija, preko čitave strane, najznačajnijih dela Milana Konjovića.


2011; Tvrd povez; latinica; 30 cm; 676 str.;