Medijsko pravo : Danilo L. Nikolić

Medijsko pravo : Danilo L. Nikolić
Danilo L. Nikolić(autor)
Izdavač: Službeni glasnik

Sloboda izražavanja danas predstavlja kompleksnu i veoma dinamičnu oblast koja ima dugu i burnu istoriju koju je izvojevana u između ostalog u velikim bitkama za slobodu štampe. Pravo da se traže primau i koriste ifnoramcije i ideje je svakako jedinstvena među drugim slobodama. Ona je, kako je rečeno na prvoj sednici Generalne skupštine UN, kamen temeljac svih sloboda ka kojima su Ujedinjene nacije usmerene, ili kako je to formulisao sudija Vrhovnog suda SAD Kardoz, »osova i nezaobilazni uslov skoro svih ostalih oblika sloboda. Ona prem

a mišljenju Sloana, određuje sadržinu drugih sloboda, jer u zemlji u kojoj postoji sloboda izražavanja i u kojoj su mediji slobodni, veća je verovatnoća da će se druga prava i slobode poštovati. Samim tim, krajnja sankcija za povredu ljudskih prava je snaga edukovanog javnog mnjenja, a upravo su to štampa i drugi mediji, koje to javno mnjenje istovremeno i obaveštavaju i edukuju. Osim toga, slobodni mediji, tamo gde postoje, moćno su sredstvo za ostvarivanje ljudskih prava i na međunarodnom planu.


2010; Broširani povez; ćirilica; 20 cm; 652 str.; 978-86-519-0498-4;