Mediji i moć : Stjuart Hol

Mediji i moć : Stjuart Hol
Stjuart Hol(autor)

Svetlana Samurović, Dušan Maljković, Vera Vukelić(prevod)

Izdavač: Karpos
Naslov originala: 1. Encoding/Decoding ; 2. Deviance, Politics, and the Media ; 3. Culture and Power: Interview with Stuart Hall

Dugo se smatralo da su mediji svemoćni i da je proces komunikacije od pošiljaoca do primaoca jednostavan i linearan: pošiljalac stvara (kodira) poruku, fiksira značenje i šalje je do primaoca koji poruku prima (dekodira) na statičan i nepromenljiv način. Za Stjuarta Hola, međutim, proces medijske komunikacije nije ni izbliza tako jednostavan. Značenje poruke se ne može fiksirati i odrediti, primaoci nisu pasivni recipijenti i poruka nije transparentna. Postoje tri vrste čitanja (dekodiranja), uključujući i opoziciono čitanje u odnosu na željeno (pozitivna slika, primera radi, o nekoj političkoj stranci, firmi, društvenoj grupi itd, može se i negativno dekodirati). Poruka, odnosno j


2. izdanje, 2017; Broširani povez; latinica; 21 cm; 152 str.; 978-86-6435-067-9;