Mediji danas II : uvod u masovne komunikacije : Džozef Tjurou

Mediji danas II : uvod u masovne komunikacije : Džozef Tjurou
uvod u masovne komunikacije

Džozef Tjurou(autor)

Aleksandar Luj Todorović(prevod)

Izdavač: Clio
Naslov originala: Media Today / Joseph Turow

Drugi deo studije “Mediji danas – Uvod u masovne komunikacije” američkog profesora komunikacija Džozefa Tjuroa bavi se istorijom i razvojem elektronskih medija i modernim izazovima u toj sferi, odnosno u muzičkoj i filmskoj industriji, industriji radija i televizije, interneta i video igara, kao i u sferi oglašavanja i odnosa s javnošću.
Sveobuhvatni udžbenik o savremenim medijskim sistemima Tjurou je napisao sa ciljem da čitaoce podstakne da razvijaju kritički odnos prema raznolikom svetu masovnih komunikacija. Autorova želja je da čitaoci ove knjige postanu kritični, medijski pismeni potrošači masovnih medija. To, kako naglašava


2013; latinica; 24 cm; 443 str.; 978-86-7102-456-3;