Ljubav kao strast : Prilog kodiranju intimnosti : Niklas Luman

Ljubav kao strast : Prilog kodiranju intimnosti : Niklas Luman
Prilog kodiranju intimnosti

Niklas Luman(autor)

Lidija Topić(prevod)

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Naslov originala: Liebe als Passion / Niklas Luhmann

Ovde izložena istraživanja semantike „ljubavi" kombinuju dva različita teorijska konteksta. Ona se, s jedne strane, nalaze u sklopu radova iz sociologije nauke koji se bave prelaskom tradicionalnih u moderne oblike društava. Drugi radovi o ovoj temi su objavljeni pod naslovom „Društvena struktura i semantika" (2 toma, Frankfurt 1980, 1981) i moja je namera da nastavim upravo ova istraživanja. Ona polaze od teze da prelazak društvenog sistema iz stratifikovanog u funkcionalno diferencirani sistem proizvodi duboke promene u idejnom nasleđu semantike, koje omogućavaju društvu kontinuitet u njegovoj vlastitoj reprodukciji i povezivanje jednog delanja sa drugim. U toku evolut


2010; Broširani povez; ćirilica; 18 cm; 310 str.; 978-86-7543-193-0;