Lik Marka Kraljevića u srpskoj narodnoj pesmi : Zvonko Kostić

Lik Marka Kraljevića u srpskoj narodnoj pesmi : Zvonko Kostić
Zvonko Kostić(autor)
Izdavač: Princip

Studija Lik Marka Kraljevića u srpskoj junačkoj pesmi (koja predstavlja potrebama štampe prilagođenu doktorsku disertaciju autora) plod je skoro desetogodišnjeg naučnog rada. Proučeni su zapisi narodnih pesama (epskih i lirsko-epskih) u rasponu od sredine XVI stoleća do druge polovine XX-og u okviru srpske, bugarske, hrvatske i makedonske tradicije, a interpretirana je literatura o ovoj temi u rasponu od dva veka (od Vuka Karadžića, Jakoba Grima i Getea do B. N. Putilova i A. T. Hattoa). Istaknuti su elementi istorijske stvarnosti koje iz biografije kralja Marka (1335? – 1395) preuzima srpska narodna pesma. Svi zapis

i se istražuju u dijahronijskom poretku (od prvih, bugarštice Petra Hektorovića /1555 g./, preko Erlangenskog rukopisa i knjige Valtazara Bogišića) do onih nastalih u drugoj polovini XX stoleća, u južnoj Srbiji. Istraživanje obuhvata arhetipski osnovu pesme — u kojoj najstariji sloj nisu elementi arhaičnog epa slovenske mitologije i indo-evropskog nasleđa, nego arhetipske predstave po sebi, koje se mogu obeležiti u nekim krugovima pesama kao "sukob s Animom", ili "nasilnik na drumu", ili "sukob sa demonom šume, vode ili oblaka" — potom istorijsku referencu — odnos prema aktuelnoj stvarnosti pevačevog okruženja i načina na koji on iznova transponuje istorijski sloj na prethodnu arhetipsku matricu, i — kao treće — poetički princip –stabilnost sižea, sistem varijabli i subvarijabli u okviru epskih formula. Obuhvaćene su teme "megdana" (osnovna tema srpskog junačkog epa), a u okviru te teme motivi: "junak na svadbi svoje žene", "carev zatočnik", "junak pod zavetom sreće neprijatelja", "junak polazi na megdan zbog izrečene pretnje", "sukob dva junaka uplašena jedan od drugog", i "oranja" kao svojevrsna travestija te teme: megdana koji se vodi neobičnim oružjem; potom, teme "tamnice", "Arapina", kao specifičnog Markovog protivnika, i "smrti"; kao i motivi "svadbe sa preprekama", odn. "junačke ženidbe", "ukidanja svadbarine", "oslobađanja robija", "vile brodarice" koja naplaćuje vodu ili preiaza preko vode, "natpevavanje s vilom", "zabrane lova u nedelju", potom krug pesama u kojima je Marko predstavljen kao negativan lik, kao i drugih motiva obuhvaćenih u poglavlju Varia.


2002; Tvrd povez; ćirilica; 25 cm.; 496 str.; 86-82273-10-1;