Leonid Šejka [1932-1970] – apokaliptičar i integrator : Dejan Đorić

Leonid Šejka [1932-1970] - apokaliptičar i integrator : Dejan Đorić
Dejan Đorić(autor)
Izdavač: Službeni glasnik

Dvojezična monografija Leonid Šejka, na srpskom i engleskom jeziku, posvećena je jednom od naših najznačajnijih slikara druge polovine 20. veka, osnivaču i glavnom teoretičaru grupe Mediala. Danas postoji veliki broj ljudi, raznih profesija i orijentacija, koji sve više pokazuju interesovanje kako za grupu slikara pod imenom Mediala, tako i za tvorca i glavnog teoretičara te grupe – Leonida Šejku, slikara koji je slikarstvo doživljavao kao „hleb života”. Ali, ova monografija nije namenjena samo njima. Centralna studija

u njoj, autora Dejana Đorića, ne razotkriva samo Šejkine egzistencijalne probleme, njegovu čudesnu životnost, aktuelnost i umetničku punoću, već predstavlja i svojevrsno preispitivanje akademske umetnosti druge polovine dvadesetog veka. Ova monografija namenjena je čitaocima svih profila: za generacije koje prolaze ona je podsetnik, za sadašnje generacije ona je priručnik, a za generacije koje dolaze ona je putokaz ka jednoj od estetika likovnog stvaralaštva, ali i svojevrsne životne filozofije.Ko je Leonid Šejka? Umetnik koji je krajem pedesetih godina 20. veka imao snage da iznese zahtev za jedinstvo suprotnosti, za poimanje fantastike, za dešifrovanje duševnih sfera i mitskih oreola. Umetnik koga su, pored slikarstva, zanimale i druge oblasti čovekovog društvenog života. Zbog toga plan i kompozicija ove monografije pokazuju Šejku, pre svega, kao najvećeg radoznalca druge polovine prošlog veka, a onda i kao posebnog stvaraoca koji je umetnost umovao u perihorezi teorijskog i praktičnog slikarstva. Drugim rečima, od predgovora do bibliografije, preko glavne studije, reprodukcija i dokumentarnih fotografija, monografija odiše iskustvima Šejkinog dramatičnog života i medialističkih istraživanja.Monografija Leonid Šejka štampana je na papiru reprezentativnog kvaliteta, obima 190 strana, u formatu 22 h 32 cm, u tvrdom povezu i s plastificiranom omotnicom u koloru. U njoj su reprodukovane najznačajnije Šejkine slike i crteži, a čitav ilustrativni materijal obogaćen je brojnim dokumentarnim fotografijama i drugim prilozima.


2007; ćirilica; 32 cm; 188 str.; 978-86-7549-704-2;