Kvantitativni opis strukture srpskog jezika: srpski jezik od XII do XVIII veka – Domentijan : frekvencijski rečnik u tri toma, prvo kolo : Đorđe Kostić

Kvantitativni opis strukture srpskog jezika: srpski jezik od XII do XVIII veka - Domentijan : frekvencijski rečnik u tri toma, prvo kolo : Đorđe Kostić
frekvencijski rečnik u tri toma, prvo kolo

Đorđe Kostić(autor)
Izdavač: Službeni glasnik

Frekvencijski rečnik srpskog jezika rezultat je naučnog projekta započetog 1957. godine, u okviru kojeg je u dijahronim korpusima sakupljena i ručno gramatički obrađena jezička građa ukupnog obima od oko 11.000.000 reči, vremenskog raspona od XII do XX veka. Uz štampanu verziju priložena je i elektronska verzija koja omogućava različite vrste pretraživanja Rečnika.Prve tri knjige prvog kola obrađuju srpski jezik od XII do XVIII veka; donose izvorne i gramatički obrađene tekstove, pojedinačne frekvencijske rečnike i zbirni frekvencijski rečnik (sa verovatnoćama gramatičkih oblika) Domentijanovih Žitija svetoga Simeona i Žitija svetoga Save. Obradom ovog dela jezičk

e građe rukovodili su vrhunski stručnjaci za staru srpsku književnost i jezik: najpre prof. dr Đorđe Sp. Radojičić, a potom, u naknadnoj obradi građe, prof. dr Đorđe Trifunović.


2010; Tvrd povez; ćirilica; 27 cm; 3000 str.; 978-86-519-0346-8;