Kontekstualna umetnost : Pol Arden

Kontekstualna umetnost : Pol Arden
Pol Arden(autor)

Bojana Janjušević(prevod)

Izdavač: Kiša
Naslov originala: Un art contextuel / Paul Ardenne

Umetničko stvaranje u urbanoj sredini, u situaciji, intervencija, učestvovanje govori o poznom modernizmu i savremenim umetničkim praksama koje se bave graničnim područjima i praksama istraživanja odnosa subjekta i sveta, uže: konteksta, umetnika, i gledaoca. Nije reč o novom umetničkom pravcu ili pokretu, već o specifičnoj promeni ponašanja umetnika prema delu i delovanju u prostoru i vremenu konkretnog života. Pod terminom


2007; latinica; 24 cm; 227 str.; 978-86-84773-36-6;