Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica : Obrad Perić

Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica : Obrad Perić
Obrad Perić(autor)
Izdavač: Službeni glasnik

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, sadrži niz novina. U obradi odredaba Zakona – tamo gde je tome bilo mesto – korišćena je dosadašnja sudska praksa, imajući u vidu da nove stavove sudovi tek treba da izgrade, a uzeta su u obzir i nova saznanja do kojih se došlo u istraživanjima fenomena maloletničkog kriminaliteta i u najnovijoj stručnoj literaturi.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Maloletnička delinkvencija, Kriminologija, Kriminalistika, Krivično pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni


2007; ćirilica; 24 cm; 368 str.; 978-86-7549-710-3;