Kad je svet bio drugačiji : Sofijana Oničin-Jablanov

Kad je svet bio drugačiji : Sofijana Oničin-Jablanov
Sofijana Oničin-Jablanov(autor)
Izdavač: Mikro knjiga

Ova prelepo ilustrovana knjiga namenjena je deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta s ciljem da im približi vremenski veoma daleke, ali veoma uticajne i za savremenost važne periode ljudske istorije. Po žanru mogli bismo je svrstati u popularnu nauku jer pokušava da određena civilizacijska znanja do kojih je došao čovek približi deci, učini ih jasnim i istovremeno ih zainteresuje za samo saznavanje, probudi im intelektualnu radoznalost i glad. Ovo je veoma potreban žanr, jer školski udžbenici nisu svemoćni i ne mogu da izađu u susret mnogobrojnim saznajnim potrebama dece. Putem ovog tipa

knjiga šire se znanja, razvijaju specifična interesovanja i budi ljubav prema čitanju i intelektualnom radu uopšte.
Ova vrsta knjiga nam je potrebna i zato što ih na našem tržištu ima veoma malo. A ima ih malo jer ih je veoma teško pisati – trebalo bi istovremeno da budu naučno korektne i reprezentativne, ali i da privlače dete, da su zanimljive, lepe, intelektualno provokativne i uz sve to da su prilagođene uzrastu kome se obraćaju. Nije ni malo lako ispuniti sve ove uslove. Autorka Onicin Jablanov je izabrala da se uhvati u koštac sa jednim složenim zadatkom i dosta vešto je uspela da izađe na kraj sa njim. Jezik kojim je pisana knjiga je veoma tečan, lep, kao i sam stil. Objašnjenja stranih reči i izraza su precizna i prilagođena uzrastu. Tekst knjige je zanimljiv, privlačan za čitanje, i to iz raznih pravaca i budi radoznalost kod čitaoca. Bogate i adekvatne ilustracije bitno olakšavaju usvajanje teksta..
SADRŽAJ
Život u vreme praistorijskog čoveka
Priča o drevnom Egiptu
Priča o antičkoj Grčkoj
Priča o starom Rimu
Priča o drevnoj Indiji
Priča o drevnoj Kini
Priča o drevnoj civilizaciji Maja


2002; Tvrd povez; ćirilica; 20,5 × 28,5 cm; 112 str.;