Jezik od mira do rata : Ranko Bugarski

Jezik od mira do rata : Ranko Bugarski
Ranko Bugarski(autor)
Izdavač: XX vek

Ranko Bugarski, redovni profesor Filoloskog fakulteta u Beogradu, objavio je veliki broj radova iz anglistike, opste i primenjene lingvistike i sociolingvistike. Priredio je nekoliko knjiga i tematskih brojeva casopisa. Za delo Jezik i lingvistika dobio je 1972. godine Nolitovu nagradu. U ovoj ediciji izasle su mu knjige Lingvistika o coveku (1975; drugo, dopunjeno izdanje 1983) i Jezik u drustvu (1986). Ogledi okupljeni u knjizi Jezik od mira do rata nastali su izmedju 1986. i 1994. godine.

Oni se bave aktuelnostima iz jezicke politike u poslednjoj fazi postojanja SFRJ i potonjom sudbinom jezika kao sredstva politike i ratne propagande posle izbijanja oruzanih sukoba na tlu ove drzave i njenog raspada.Izbor clanaka i intervjua sa tematikom iz oblasti jezicke politike i planiranja jezika u Jugoslaviji pre njenog raspada, te sa podrucja jezika kao instrumenta politicke i ratne propagande. Svojevrsna hronika dogadjaja u vezi s jezikom, ukljucuju}i pitanja jezicke ravnopravnosti, standardnojezickih varijanti, izgovora i pisama. Svedocanstvo o stanovistima koja je autor zastupao tokom poslednje decenije. Knjiga "Jezik od mira do rata" je zbirka članaka i intervjua Ranka Bugarskog, profesora Beogradskog univerziteta, jednog od najpoznatijih stručnjaka sociolingvistike u Jugoslaviji. U prvom delu knjige autor analizira jezičko usmerenje u predratnom periodu i pokazuje kako je rascep zemlje pripreman na drugom polju, u ovoj naizgled ne-političkoj sferi. Tema drugog dela knjige je jezik rata i ratna propaganda, manipulacija jezika i njegova zloupotreba u političke svrhe.


1995; Broširani povez; latinica; 188 str.;