Istorija privatnog života (I) : grupa autora

Istorija privatnog života (I) : grupa autora
grupa autora(autor)

Ljiljana Mirković(prevod)

Izdavač: Clio

Prirodno namenjen unutrašnjosti kuće, domu, zatvoren iza brava, iza ograda, privatni život se čini ograđen zidovima. Ipak, s obe strane ovog zida, toliko branjenog od građanskog društva 19. veka, neprestano se biju bitke. U odnosu na spoljašnji svet privatna sila mora da odbija juriše javne sile. Sa svoje strane ograde privatna sila takođe mora da savlađuje težnje pojedinaca ka nezavisnosti; u ograđenom prostoru sklonjena je složena grupa, društvena grupa u kojoj su nejadnakosti i suprotnosti gotovo na vrhuncu; u njoj se snage sudaraju jače nego napolju, između muškaraca i žena, između starih i mladih, između gazde i posluge.


2000; Tvrd povez; ćirilica; 21 cm; 566 str.;