Ikonostas : Pavle Aleksandrovič Florenski

Ikonostas : Pavle Aleksandrovič Florenski
Pavle Aleksandrovič Florenski(autor)

Dimitrije M. Kalezić(prevod)

Izdavač: Jasen

Na osnovama filosofskih i bogoslovskih koncepcija koji fenomen ikone shvataju kao granicu između sjeta vidljivog i sveta nevidljivog, kao materijalni dokaz postojanja jednoga drugog sveta i njegove vrijednosti autor se u ”Ikonostasu” bavi umjetničkom i estetskom dimenzijom ikone. Djelo je nastalo 1921-1922. godine, ali se za njega nije znalo do 1979. od kada je doživelo brojne prevode i preštampavanja.
NAPOMENA: Godina izlaska broširanog izdanja je 1990.


2. izdanje, 2007; ćirilica; 20 cm; 127 str.; 978-86-7681-001-7;