Heuristike objektno orijentisanog dizajna : Arthur J. Riel

Heuristike objektno orijentisanog dizajna : Arthur J. Riel
Arthur J. Riel(autor)
Izdavač: CET

U seriji prevedenih knjiga koje je CET objavio iz teorije objektno orijentisanog programiranja, ova zauzima značajno mesto jer pruža uvid u poboljšanja objektno orijentisanog dizajna. U ovoj knjizi je formulisano više od šezdeset svojevrsnih uputstava, jezički potpuno nezavisnih, koja omogućavaju procenu integriteta dizajna programa. Heuristike nisu napisane kao rigidna i instant pravila, već, pre svega, kao fleksibilni kontrolni mehanizmi koji mogu da se zanemare ukoliko konkretna situacija tako nalaže. Ovakav o

brazovni pristup koji proistekao iz autorovog obimnog iskustva u razvoju softvera, kao i iz mnogobrojnih održanih kurseva sa hiljadama studenata i kritika dizajna u različitim domenima programiranja, omogućava veliku slobodu u izboru načina rada i savladavanja ovih uputstava. Obuhvaćene su veoma raznovrsne teme, počev od klasa i objekata, pa do fizičkih aspekata objektno orijentisanog programiranja.


2003; Broširani povez; latinica; 24 cm; 380 str.; 86-7991-200-X;