Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima : Vera Mirić, Ljubica Popović

Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima : Vera Mirić, Ljubica Popović
Vera Mirić, Ljubica Popović(autor)
Izdavač: Zavet

Ova gramatika engleskog jezika nastala je na osnovu iskustva koje su autori stekli predajući učenicima i studentima dugo godina engleski jezik kao glavni ili kao pomoćni predmet. Ona je namenjena svima onima koji već donekle vladaju ovim jezikom i žele da svoje znanje utvrde i prošire.Izbor i obim gramatičke građe prilagođen je ovom cilju. Naime u ovoj knjizi dati su svi bitni elementi engleske gramatike, s tim što je naročita pažnja posvećena onim partijama koje, prema iskustvu autora, priči- njavaju posebne teškoće svima kojima je srpski maternji jezik, na primer upotrebi glagolskih oblika i rečeničnih obrazaca. Autori su se trud

ili da što više primera bude iz savremenog engleskog govornog jezika. Gde god je to bilo mogućno, izvršeno je poređenje sa srpskim jezikom.Da bi se u potpunosti usvojilo gradivo, iza svake obrađene gramatičke partije nalaze se brojna vežbanja, sa rešenjima na kraju knjige. Pogodnost u ovoj gramatici je i to što su sva pravila data paralelno na srpskom i engleskom jeziku, što treba da pomogne usvajanju engleske gramatičke terminologije.


0001; Broširani povez; latinica; 24 cm; 320 str.; 86-7034-033-X;