Globalizacija nepristajanja : Andrej Grubačić

Globalizacija nepristajanja : Andrej Grubačić
Andrej Grubačić(autor)
Izdavač: Svetovi

Šta je to globalizacija nepristajanja? Autor u kratkom uvodu kaže da je to novi društveni pokret koji se "u savremenoj inostranoj stručnoj ili publicističkoj literaturi tretira kao jedan od najintrigantnijih fenomena savremenog društva", dok se "u našoj javnosti sistematski zanemaruje". Autor već u prvoj rečenici uvoda izražava bojazan da će ova knjiga naići na očekivano nerazumevanje. Zašto?
Zato što je, smatra Grubačić, taj nedostatak interesovanja nametnut usled pokušaja uspostavljanja jednog "privida nebitnog" koji naš intelektualni establišment želi da stvori kada je reč o temama globalizacije i neoliberalizma. Autor je izborom svoj

ih tekstova, intervjua i analiza u ovoj knjizi upravo imao nameru da razbije pomenuti "privid nebitnog", taj osobeni politički pesimizam koji "poziva na rezignaciju, umesto na ogorčenost, na depolitizaciju, umesto na mobilizaciju, raspirujući ksenofobične strahove i pogodujući usponu ekstremne desnice". Grubačićeva teza je da nije tačno da put tranzicije kojim su krenula postkomunistička društva, među kojima je i naše, nema alternativu. Njoj i te kako postoji alternativa, veli Grubačić, a to je međunarodni pokret otpora neoliberalizmu, čiji su čelnici u ovom trenutku u svetu Noam Čomski i Majkl Albert. Uostalom, bez njihovog prijateljstva i saveta, kako kaže Andrej Grubačić, ova knjiga ne bi bila napisana.


2003; Broširani povez; latinica; 21 cm; 131 str.; 86-7047-422-0;