Filozofija sporta : Jovo Radoš

Filozofija sporta : Jovo Radoš
Jovo Radoš(autor)
Izdavač: Kairos – Sremski Karlovci

U ovoj knjizi ispoljena je težnja da se sa aspekta fundamentalnih filozofskih disciplina pokušaju problemski sagledati dominantne pojave u okrilju fizičke kulture i sporta (u manifestnom i latentnom smislu ispoljavanja). Tako su se u teorijskom zahvatu našla područja ontološkog, gnoseološko-logičkog, aksiološkog, etičkog, estetičkog, lingvističkog, vaspitno-obrazovnog, sociološkog, političkog i verskog opserviranja sporta i sportske delatnosti, čime je, na izvestan način, markiran i ekspliciran jedan broj relevantnih pitanja iz ove oblasti koja, u našim nacionalnim okvirima, predstavlja gotovo netaknut istraživački teren.Ponuđeno štivo jest

e, dakle, pionirski korak u pravcu preduzimanja podsticajnih aktivnosti na poslovima celovitog konstituisanja filozofije sporta kod nas i njenog uključivanja u univerzitetske programe odgovarajućih studija. Autor je, u skladu sa svojim profesionalnim i životnim habitusom (univerzitetski profesor filozofije i aktivni sportista i sportski delatnik), pokušao da sopstvena viđenja, saznanja i iskustva (u obe oblasti) pretoči u tekstove filozofsko-sportskog sadržaja, kako bi se skrenula pažnja stručne i kulturne javnosti i na ovaj, svakako najopštiji i najsuštastveniji, horizont gledanja sporta kao važnog društvenog fenomena.


2010; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 143 str.; 978-86-7128-167-6;