Eden & Had : Ana Stjelja

Eden & Had : Ana Stjelja
Ana Stjelja(autor)
Izdavač: Ana Stjelja – izdavač

Eden & Had je svojevrsna književna kompilacija poezije i eseja. Ono što ovu knjigu determiniše i odvaja od drugih domaćih izdanja ove vrste je višejezičnost, pesme su podeljene na cikluse, uporedo na srpskom,španskom i engleskom jeziku. Različite po temama i motivima prate poetsku nit iz prethodne dve zbirke "Moira" i "Atavi". Eseji su duboko lirski, snažnog izraza čime korespondiraju sa poezijom koja je u najvećoj meri refleksivna i koja na iskren način putem asocijacija ili pak kritički govori o svetu o kome živimo ali i o prošlosti koja nas neprestano prati. Pesme na engle

skom i španskom jeziku su u istoj onoj meri izrazite, ljubavnog, gotovo, autobiografskog ili pak misaonog karaktera poput onih na srpskom jeziku a sve zajedno osvetljavaju imaginativni put autora. Pesme su propraćene grafikama koje jasnom simbolikom otkrivaju skriveno značenje reči. Zbirka Eden & Had je treće objavljeno izdanje pesnika Ane Stjelje.


2006; Broširani povez; latinica; 21 cm; 74 str.; 86-909509-0-7;