Duh samuraja : bušido kodeks : Slobodan Nenin

Duh samuraja : bušido kodeks : Slobodan Nenin
bušido kodeks

Slobodan Nenin(autor)
Izdavač: Stylos art

Bušido – duh samuraja je pokušaj ili nastojanje da se u naslovno i tematski suženoj vizuri, što jezgrovitije pokažu ishodišta, ideje stremljenja i putokazi tradicionalnih, sve do danas preovlađujućih tokova “filozofije života” u društvima i kulturama Dalekog istoka. Bušido od svog nastanka baštini i stvaralački objedinjuje ono najbolje iz budizma, konfučijanizma, taoizma i šintoizma.
Postavši “stanj

e duha” koje je vremenski i istorijski, nadživelo svoje protagoniste u liku čuvenih pripadnika ratničkog staleža u feudalnom Japanu – samuraje, Bušido je zadobio oreol samosvojnog i otvorenog, načelnog i neposrednog, intuitivnog i delatnog, spontanog i svesnog, jednostavnog i obuhvatnog, prilježnog i odgovornog, tvoračkog i obavezujućeg uputstva za život. Reč je o istovremeno odveć zahtevnom i odveć podatnom životnom uputstvu za svakog ko se osmeli da zakorači izabranim putem. Put oduhovljenog čoveka – prepun teškoća, iskušenja, izazova, opasnosti, privida, stranputica, posrtanja…, ali i draži samostvaranja, pregnuća, viteštva, uzvišenosti, neponovljive lepote i nenadoknadive istine – njegov je vlastiti slobodan izbor i njegovo vlastito delo.
Bušido ga uči kako da na tom putu odmakne što dalje i dosegne što više – čak i Apsolut! – duhovnom vežbom tela i telesnom vežbom duha. Put je to stupnjevitog duhovnog samosazrevanja u ispunjenu ličnost, pomirenu najpre sa samom sobom, e da bi umela da nađe harmoniju sa svekolikim odnosima Neba i Zemlje.


2005; ćirilica; 21 cm; 168 str.; 86-7473-216-X;