Dolazak na kraj leta : Boško Petrović

Dolazak na kraj leta : Boško Petrović
Boško Petrović(autor)
Izdavač: Zavod za udžbenike – Beograd

Roman "Dolazak na kraj leta", svojom namerno neizoštrenom, melanholično rasplinutom optikom, značenjskim i smislenim određenjima kojima sledi tok svesti svog naratora i uokviruje moguću savremenost romantičarske priče o mrtvoj dragoj, iskazuje se kao prepoznatljiv poetički bedeker ovoga pisca, odnosno jedne od najeksplicitnijih metafizički orijentisanih proznih strategija u srpskoj prozi 20. veka…
"Naime, u malom, kamernom, ovaj roman otkriva smisaona literarna uporišta pisca "Pevača", koji tekst koristi kao žižnu tačku za stalno sublimiranje emotivnog materijala. U neprestanoj

tenziji lociranja i fiksiranja granica između bića i sveta, narator ovog romana kroz asocijativne krugove u odnosu na prošlo, detektuje slojevitosti života.Roman "Dolazak na kraj leta", svojom namerno neizoštrenom, melanholično rasplinutom optikom, značenjskim i smislenim određenjima kojima sledi tok svesti svog naratora i uokviruje moguću savremenost romantičarske priče o mrtvoj dragoj, iskazuje se kao prepoznatljiv poetički bedeker ovoga pisca, odnosno jedne od najeksplicitnijih metafizički orijentisanih proznih strategija u srpskoj prozi 20. veka…
"Naime, u malom, kamernom, ovaj roman otkriva smisaona literarna uporišta pisca "Pevača", koji tekst koristi kao žižnu tačku za stalno sublimiranje emotivnog materijala. U neprestanoj tenziji lociranja i fiksiranja granica između bića i sveta, narator ovog romana kroz asocijativne krugove u odnosu na prošlo, detektuje slojevitosti života.


1997; Tvrd povez; ćirilica; 21 cm; 303 str.;