Diplomatski spisi : Marko Ristić

Diplomatski spisi : Marko Ristić
Marko Ristić(autor)
Izdavač: Prosveta – Beograd

Jedna od retkih diplomatija evropskih zamalja, ako se izuzme francuska, koja je u svojim redovima imala znatan broj književnika, bila je srpska, a zatim i jugoslovenska između dva rata. Za razliku od dipolomata mnogih zemalja sa dugom tradicijom koji su uglavnom bili aristokrate po rođenju, srpsku, a potom i jugoslovensku diplomatiju (između dva rata) u ne malom broju činile su aristokrate po duhu i obrazovanju. U toj eliti posebno mesto su imali književnici diplomate.

Ostali naslovi iz oblasti:


2000; 86-07-00989-3;