Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti : Dalibor Stojanović

Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti : Dalibor Stojanović
Dalibor Stojanović(autor)
Izdavač: Zadužbina Andrejević

Monografija "Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti"" Dalibora Stojanovića predstavlja saznanja o razvoju dečje kreativnosti u institucijama kulture za decu, do kojih je autor došao istraživanjem ove oblasti u teorijskom smislu i analizom studije slučaja – Dečjeg kulturnog centra Beograd.
Ideja autora monografije je da pokaže kako ustanove kulture za decu mogu biti dopuna školskom sistemu i činiti sastavni deo obrazovne politike. U radu se ukazuje i zašto je neophodno da ta sprega između obrazovnog sistema i kulturne politike postoji. Poseban akcen

at stavljen je na svrhu obrazovanja kroz kulturu i umetnost i uticaj koji učenje kroz kulturu i umetnost ima na razvoj ličnosti kod dece.


2014; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 71 str.; 978-86-525-0160-1;