ADO.NET – Korak po korak : Rebecca Riordan

ADO.NET - Korak po korak : Rebecca Riordan
Rebecca Riordan(autor)
Izdavač: CET

Opis knjige
Komponenta za pristupanje podacima u radnom okruženju .NET Framework, ADO.NET, radi sa svim komponentama na svim platformama koje razumeju XML. Solidno ćete savladati ADO.NET i nauciti kako da iskoristite funkcije za baze podataka iz programskih jezika Visual Basic .NET i Visual C#. Odmah se pocinje sa radom u ADO.NET-u uz pomoc lako razumljivih primera izvedenih na osnovu svakodnevnih izazova sa kojima se suocavaju razvijaoci. Upoznacete ADO.NET objektni model i saznati kako da ga iskoristite u razvijanju obrazaca za Windows i Web koji su u tesnoj vezi sa podacima. Videcete u kakvoj su interakciji ADO.NET i XML, kao i kako da pristupate starijim verzijama ADO-a iz .NE

T okruženja. Kroz celu knjigu se provlace korisni saveti i strucna objašnjenja koja su znacajna pomoc u postizanju bržeg povecanja produktivnosti, efikasnije prakticne primene ove tehnologije i mocnijih rezultata.
KRATAK SADRŽAJ
Uvod
Deo 1 Početak rada sa ADO.NET-om
Poglavlje 1 Početak rada sa ADO.NET-om
Deo 2 Snabdevači podataka
Poglavlje 2 Pravljenje konekcija
Poglavlje 3 Komande za podatke i objekat DataReader
Poglavlje 4 Objekat DataAdapter
Poglavlje 5 Obrada transakcija u ADO.NET-u
Deo 3 Manipulisanje podacima
Poglavlje 6 Objekat DataSet
Poglavlje 7 Objekat DataTable
Poglavlje 8 Objekat DataView
Deo 4 Korišćenje ADO.NET objekata
Poglavlje 9 Uređivanje i ažuriranje podataka
Poglavlje 10 ADO.NET povezivanje podataka u Windows obrascima
Poglavlje 11 Upotreba ADO.NET-a u Windows obrascima
Poglavlje 12 Povezivanje podataka u Web obrascima
Poglavlje 13 Upotreba ADO.NET-a u Web obrascima
Deo 5 ADO.NET i XML
Poglavlje 14 Upotreba XML dizajna
Poglavlje 15 Citanje i pisanje XML-a
Poglavlje 16 Upotreba ADO-a u .NET Frameworku.


2002; Broširani povez; latinica; 24 cm; 513 str.; 86-7991-177-1;