abCD.Beograd (2 CD-a) : abCD.Belgrade : Vladimir Babić

abCD.Beograd (2 CD-a) : abCD.Belgrade : Vladimir Babić
abCD.Belgrade

Vladimir Babić(autor)

Zorana Kokir, Gordana Pajović(prevod)

Izdavač: Nomed

Razvoj turističke ponude Beograda, pored opsežnih radova na umivanju gradskih ulica i fasada i uređivanju agencijskih programa, podrazumeva i napore na polju elektronskog promovisanja putem Interneta i multimedije. Među malobrojnim elektronskim prezentacijama i monografijama o Beogradu nismo videli izdanje koje je tako nadahnuto kao novi program izdavačke kuće Nomed, delo talentovanih autora, novinara, snimatelja i programera čija je očaranost gradom s ušća Save i Dunava neosporna.
abCD.Beograd je nesumnjivo najcelovitija i vizuelno najbolje uobličena CD-ROM prezentacija jednog od najstarijih evropskih gradova. Ovo dvojez


2005; 86-906935-0-5;